Our green vegetables

Codal Madagascar

Brèdes mafana 400G
tin 1/2hO

BREDES MAFANA

Anamadinika 400G
Tin 1/2hO

ANAMADINIKA

Anamamy sy angivy 400G
Tin 1/2hO

ANAMAMY SY ANGIVY

Ravimbomanga 400G
Tin 1/2hO

RAVIMBOMANGA

Romazava : the real recipe with zebu meat 430G
Tin 1/2hO

ROMAZAVA
Vary amin’anana – The Malagasy breakfast 400G
Tin 1/2hO
VARY AMINANANA
Grape
Orange