Nos Miels

Codal Madagascar

Miels Niaouli 250g
Bocal Hexa

MIEL EXTRA DE MANAKARA NIAOULI 250G
Miels Mille fleurs 250g
Bocal Hexa
MIEL EXTRA DE MANAKARA MILLE FLEURS

Miels Mokarana 250g
Bocal Hexa

MIEL DE MANAKARA 250G
Miels de Litchis 250g
Bocal Hexa
MIEL EXTRA DE MANAKARA LITCHIS

Miel Picolo Mille fleure 
Pot plastique

Miel Picolo Mille fleure
Raisin
Orange